Hoe word ik een goed mens?

Afbeeldingsresultaat voor bergpredigt jesus

Preek 6e zondag door het jaar A, 16022020,

 1. Een goed mens

“Ik heb niemand vermoord en ik ben ook geen dief. Ik houd mij aan alle wetten (wel, toch aan de meeste…), dus ben ik toch een goed mens, hoor.”

Volstaat het eigenlijk dat je de wet van de staat waar je leeft volgt of de mensenrechten respecteert om een goed mens te zijn?

Hoe vertwijfeld deze houding tegenover de wet is, toont een andere veel gehoorde mening van onze tijd: “Alles wat niet door de wet verboden is, is toegestaan.”

Maar hier voelen wij allemaal dat iets misloopt. Dat iemand een goede staatsburger is, betekent niet dat hij ook automatisch een goede mens is. Wij allen kennen mensen die goede staatsburgers zijn en zich aan de wetten houden maar die moreel slechte mensen zijn. Wij allen kennen mensen die wetten gebruiken om nog rijker te worden, die vooral op het eigen voordeel bedacht zijn maar geen oog voor de nood van de medemens hebben.

Zij volgen vaak de wet alleen letterlijk maar hebben de eigenlijke zin van de wet niet begrepen. Zij zijn geen goede mensen.

 

 1. Liefde en barmhartigheid kennen geen beperkingen

Dat was het probleem van Jezus. Bij hem ging het niet om de Belgische wet of de mensenrechten maar om het wet van God, de Thora.

Wij zien dat heel goed aan het voorbeeld van de echtscheiding. In de Joodse wet kon een man zijn eigen huwelijk niet verbreken, ook als hij vreemdging. De man kon alleen het huwelijk van de andere vrouw verbreken. Dat heeft ermee te maken dat een vrouw als eigendom van de echtgenoot werd gezien.

Jezus redeneert anders: Deze wetten in de Thora zijn daarom niet fout. Zij zijn noodzakelijk voor ons samenleven en hij zegt: Denkt niet dat Ik gekomen ben om Wet en Profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen.

Jezus wil geen nieuwe wet verkondigen. Hij wil de bestaande wet radicaliseren. Hij is van mening dat de bestaande interpretatie van het de wet van God niet volstaat, dat God oorspronkelijk deze wet anders bedoeld had.

Als twee mensen huwen, worden deze mensen één lichaam. Zij representeren zo de liefde van God voor ons mensen. Een breken van deze relatie, van wie ook, is tegen de liefde van God die altijd trouw is.

Wat doet Jezus hier?

Hij argumenteert spiritueel en fundamenteel. Hij herinnert ons eraan waarvoor de wet van God eigenlijk bedoeld was. In dit geval zal het huwelijk die liefde van God voor de mensen symboliseren. Door dit fundament kan Jezus dan ook de bestaande moraal van de mensen, en zeker ook de religieuze en politieke gezagsdragers in Jeruzalem, bekritiseren.

 1. De levenswet in ons hart maakt ons tot goede mensen

Hoe moeilijk het evangelie van vandaag ook is, Jezus brengt hier een heel actuele discussie aan: Wat is onze houding tegenover de wetten die ons leven bepalen.

Jezus roept ons op altijd naar de werkelijke zin van een wet te zoeken en dat dan in ons hart te overwegen. Zo ontstaat een levenswet. Zo vormen wij ons geweten. Als wij dan deze levenswet volgen dan worden wij goede mensen, dan zijn wij gelukkig.

Als je wil weten hoe actueel deze discussie is, probeer op deze achtergrond eens na te denken over Euthanasie en het gebod uit de 10 geboden: Gij zult niet doden.

 

God werkt in en door ons

Afbeeldingsresultaat voor roeping van de apostelen

Preek 3de zondag door het jaar A, 25 januari 2020

 1. Frustratie

Ik werk reeds 30 jaar als priester bij de redemptoristen maar wat met Jezus in ons evangelie vandaag gebeurt, is met mij nog nooit gebeurd. Jezus spreekt Simon Petrus en zijn broer Andreas zomaar aan en daarna ook nog Jacobus en Johannes. En wat daarna gebeurt, is volledig verrassend. Zij laten alles in de steek, hun familie, hun heimat, hun bezit, hun baan en gaan op stap met Jezus.

Er is geen discussie, geen manier om Jezus te leren kennen. Er is ook geen twijfel in hun beslissing om Jezus te volgen. Ik denk dat deze plotse beslissing ook bij de verteller Mattheüs ingrijpend leek: het is   toch opmerkelijk dat de eerste apostelen alles zomaar verlaten om Jezus te volgen.

Ik ken medebroeders die ook door zo´n plotse beslissing  overvallen werden en redemptorist werden. Bij mij was dat niet zo. Ik heb de redemptoristen op een parochiemisse leren kennen. Daarna ben ik maandenlang op weekenden in verschillende kloosters op bezoek geweest. En na een lang proces heb ik dan voor onze orde, de redemptoristen, gekozen om in deze orde Jezus na te volgen.

Het is in al die jaren nooit gebeurd dat iemand tot mij zei: “Prachtig wat je doet. Morgen kom ik en wordt ook redemptorist.”

Meestal is het moeilijk om door ons overtuigend werk mensen vandaag toch voor ons geloof te bezielen. Vaak was ik teleurgesteld dat ik met al mijn werken om de blijde boodschap te verkondigen geen succes had.

Wat is het geheim van Jezus?

 1. Het geheim van Jezus

Het geheim van Jezus zit verborgen in de aankondiging van de profeet Jesaja:

Land van Zebulon, land van Naftali, liggend aan de zee, Over Jordanië: Galilea van de Heidenen! Het volk dat in de duisternis zat, heeft een groot licht aanschouwd; en over hen die in het land van de schaduw van de dood gezeten waren, over hen is een licht opgegaan.

Jezus maakt geen reclame. Hij is geen PR-manager. Jezus zelf is het licht. De mensen die hem ontmoeten, ervaren God zelf. Deze mensen hebben een godsontmoeting.

Dat is ook de reden waarom Jezus zo vele mensen gezond maakt. Een zieke mens is een mens die bezeten is door het kwade, door kwade geesten.

Zodra Jezus verschijnt, het licht in de duisternis, wordt het kwade verdreven en geneest de mens.

 

 1. God werkt in en door ons

Terug naar 2020: Misschien moet ik hier de reden van mijn frustratie zoeken: Ik stel te vaak mijn eigen persoon in het midden. IK verkondig de blijde boodschap. IK preek. IK nodig mensen uit.

Wij kunnen vandaag van Jezus het volgende leren:  Wanneer ik de blijde boodschap verkondig, moet ik meer vertrouwen dat door mijn spreken en doen de mensen God in mij herkennen.

Dat is ook mijn advies voor de jongeren, en niet alleen de jongeren die zich vandaag engageren voor de Damiaanactie: Het is niet belangrijk hoeveel centjes je aan het einde van de maand hebt opgehaald voor het goede doel of hoeveel Damiaanstiftjes je hebt verkocht, belangrijk is dat de mensen aan jouw engagement zien dat je dat doet omdat je ervan overtuigd bent dat je zo het licht van Jezus in deze wereld wil brengen.

Pater Damiaan heeft dit zeker zo gezien. Amen.

Het Lam Gods

Gerelateerde afbeelding

Preek 19 januari 2020, 2de  zondag door het jaar A

 1. Het Lam Gods als kunstschat

Als inwoner van Gent, ben je bekend met het Lam Gods. Het is het prachtige schilderij van de gebroeders Van Eyck dat normalerwijs in de Sint-Baafskathedraal van Gent te zien is, maar momenteel gerestaureerd wordt. Het is een toeristische trekpleister voor Gent. Ook mensen wonend aan het andere einde van de wereld komen naar Gent om dit schilderij te zien.

Deze toeristen kennen het Lam Gods vooral als kunstschat maar ik ben niet zeker hoeveel van hen het evangelie van vandaag kennen waar Johannes de Doper Jezus als het Lam Gods aanduidt.

Door de woorden in de  eucharistieviering en het beroemde schilderij zijn wij zo gewend aan de woorden “Het Lam Gods” dat wij niet meer aanvoelen hoe merkwaardig ze eigenlijk zijn: Een lam dat de zonden van de wereld wegneemt…wat betekent dit eigenlijk?

Stel dat je in de Sint-Baafskathedraal van Gent een Chinees ontmoet die nog nooit iets van het christendom heeft gehoord. Die man staat nu voor het schilderij van de gebroeders Van Eyck en hij vraagt u: “Waarom staat in het centrum van dit schilderij een lam dat ook nog bloedt?” En je antwoordt: “Dat is het Lam Gods uit de Bijbel, het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Bedoeld wordt hier dus Jezus Christus.” Wanneer die man nog nooit iets van het christendom gehoord heeft, zal hij dan zeker in verwarring zijn: “Een lam dat zonden wegneemt en dan is het ook nog een mens en dit lam is blijkbaar ook nog een slachtoffer?” Ik ben benieuwd hoe je dit dan oplost.

 1. Jezus de loser

Het idee Jezus als het Lam Gods aan te duiden, is een idee van de evangelist Johannes en je vindt deze titel voor Jezus ook alleen bij Johannes. Johannes had een probleem: De mensen in die tijd verwachten dat de Messias die God stuurt om Israël te redden een held is. Dat was niet alleen bij de Joden maar ook bij de Romeinen en Grieken zo. Denk eens aan David tegen Goliath of aan de sterke Simson en als je bij de Grieken kijkt, vindt je Hercules en andere helden.

Dus de mensen verwachtten zo´n held die alle problemen oplost zeker als het om militaire dingen gaat. En Jezus werd in het evangelie ook zo voorgesteld. Hij maakt mensen weer gezond. Hij zorgt voor brood en eten. Hij bekritiseert de machtigen van het land.

Maar dan sterft hij aan het einde als een loser, als een crimineel die aan het kruis sterft.

Johannes was zich bewust dat geen mens, zeker geen Romein of Griek, voor Jezus kiest als hij van zijn kruisdood hoort. Wanneer je in de politiek iets wil veranderen, kies je niet voor een loser. Dat is ook vandaag nog zo.

 1. Het Lam Gods als metafoor van de evangelist Johannes

Om dit probleem op te lossen stelt Johannes ons een Joods ritueel voor: Het (uit het Hebreeuwse) Azazelfeest van de Joden. In een ritueel worden alle zonden van het volk Israël symbolisch op een kleine geitenbok of een lam overgedragen en die wordt met de zonden dan naar de woestijn gestuurd. Het dier neemt de zonden symbolisch mee. Voor de Joden was dit ritueel een manier om te zeggen: God vergeeft ons al onze zonden.

Johannes gebruikt dit beeld om te zeggen wat Jezus doet om de wereld te redden. Hij is zoals het lam in het Joodse ritueel diegene die al de zonden van de wereld met zich meeneemt. Het is zoals bij de Joden een manier om te zeggen: God vergeeft ons onze zonden.

Johannes kan op deze wijze ons duidelijk maken dat Jezus die als slachtoffer aan het kruis sterft toch de verlosser van de wereld is. En die gedachte wordt nog mooier als je eraan denkt dat Jezus God zelf is, dus: God zelf maakt zich tot slachtoffer om de wereld te redden. In dit beeld wordt Jezus dus voor ons het Lam Gods dat alle zonden van de wereld wegneemt.

 1. De kracht van het slachtoffer

Voor ons moderne mensen zijn deze gedachten merkwaardig. Wij kennen de Joodse rituelen niet. Zij hebben geen symboolkracht voor ons.

Maar wat ik wel mooi vind aan deze gedachten: De kracht om de redding over de wereld of de maatschappij te brengen komt niet van onze helden. Wanneer je geweld gebruikt om een probleem op te lossen veroorzaak je alleen maar nieuw geweld. De kracht om een probleem op te lossen komt van het slachtoffer. Dat is de weg van God. Niet de grote politici, die zich als helden of overwinnaars aan de wereld toonden, maar de kracht om werkelijk iets te veranderen komt van de slachtoffers.

Denk eens hieraan wanneer je de volgende keer naar de verkiezing gaat.

Doop van de Heer

Afbeeldingsresultaat voor mt 3 13-17

Preek Doop van de Heer, 12 januari 2020

 1. De nooddoop

Over twee weken word ik 60 jaar oud. Dat is erg maar niet te vermijden. Ik ben één maand te vroeg geboren en dreigde bij mijn geboorte te sterven.

Daarom ben ik ook nog in de kraamkamer gedoopt, waarschijnlijk door de verpleegster. Men spreekt in zo´n geval van een nooddoop.

60 jaar geleden was men bang dat kinderen die niet gedoopt waren niet in de hemel zouden komen wanneer ze stierven vanwege de erfzonde.

Ik betwijfel dat onze vormelingen ooit over het woord erfzonde iets hebben gehoord en hun ouders waarschijnlijk ook niet.

Het idee dat God baby´s die nog niet zelf over hun leven kunnen beslissen naar de hel stuurt, is vandaag volledig uit onze theologie verdwenen.

 1. Het doopsel van Jezus

Maar wat is dan wel de zin van het doopsel vandaag? Waarom dopen wij vandaag?

Het evangelie van vandaag kan ons helpen. Hier valt mij toch iets op: De eigenlijke doop wordt niet uitgebeeld. Wij vinden alleen de zin: “Toen Jezus gedoopt was…”, dus het eigenlijke doopsel is maar een nevenzin. Het belangrijkste aan dit verhaal is de verklaring van God: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik vreugde vind.”

God bevestigt een bijzonder relatie: Gij bent mijn kind, mijn zoon.

 1. Doop vandaag

Daarover gaat het eigenlijk ook in het doopsel vandaag. Door het doopsel worden wij kinderen van God. Ik ken vele niet gelovige mensen die goede mensen zijn. Sommige leven onze christelijke waarden zelfs beter  na dan vele christenen.

Maar door het doopsel worden wij vrienden van God. Omdat de relatie met God zo speciaal is, proberen wij ook zo te zijn als Hij en Jezus.

In de voorbereidende gesprekken voor het doopsel met de ouders ervaar ik dat het goed is over de waarden na te denken hoe de ouders het kind willen opvoeden.

En nog iets: Het wordt als positief beschouwd dat het kind welkom is in een gemeenschap die probeert deze christelijke waarden in de praktijk om te zetten en voor te leven. Daarvoor staat de geloofsgemeenschap van de parochie.

Onze vormelingen hebben vandaag een ervaring met de buurtwerking meegemaakt.

Buurtwerking zo´n voorbeeld hoe een gemeenschap de christelijke waarden in de praktijk omzet. Misschien maken onze vormelingen dan bij hun vormsel dezelfde ervaring mee als Jezus in het evangelie vandaag: God bevestigt (=vormsel/firmare) dat ze kinderen van God zijn en Hij geeft aan jullie de kracht zijn visie over de wereld in ons leven in praktijk te brengen.

Het licht volgen

Gerelateerde afbeelding

Preek Driekoningen, Openbaring van de Heer, 05 januari 2020

 1. Magiërs

Wat heeft de magiërs uit het verre oosten eigenlijk bewogen om hun thuis te verlaten? De magiërs zoals ze in het Matteüs evangelie genoemd worden, waren waarschijnlijk raadgevers van een Perzische of Chaldeeuwse koning, dus astrologen die nauwkeurig de sterrenhemel in de gaten hielden om hun koning advies te geven. Vanwege de koninklijke cadeaus van goud, zilver en mirre en de profetie van Jesaja hebben wij later daarvan drie koningen gemaakt maar dat staat niet zo in het Matteüs evangelie.

Om in die tijd op zo´n lange en gevaarlijke reis te vertrekken is heel veel moed nodig. Maar er is nog iets anders. De magiërs waren zoekers. Zij waren op zoek naar iets wat zij in hun leven misten.

Misschien waren zij ontevreden over de politieke ontwikkeling in hun land of zij zochten de waarheid als wetenschappers. Wij weten het niet.

In ieder geval zien ze aan de hemel een nieuwe ster. In die tijd was het verschijnen van een nieuwe ster een teken dat er een nieuwe koning geboren was. Verhalen over zulke sterren zijn ook bij andere heersers bekend.

 1. Openbaring

Belangrijk is dat het initiatief van de magiërs zelf uitgaat. Zij zijn de zoekers. Zij houden de sterrenhemel in de gaten. Zij zoeken naar het ware licht om de duisternis in hun ziel te verlichten.

Anderzijds de herders: Zij zoeken niet. Zij doen hun dagelijkse taak toen de engel hun dagelijkse rust verstoort.

Het zijn twee heel verschillende manieren hoe God mensen op weg stuurt om hem te vinden: Bij de één is het de verstoring tijdens hun dagelijks leven, bij de ander is het een uitzonderlijke gezant. Je vindt in de Bijbel voorbeelden van beide wegen tot God.

 1. Hedendaagse Magiërs

Bij het preekgesprek afgelopen maandag vroeg iemand: Zijn er eigenlijk vandaag zoiets als hedendaagse magiërs… mensen die iets zoeken wat zij in hun leven missen?

Ik denk wel dat God ook vandaag nog engelen, boodschappers stuurt die je leven kunnen veranderen maar dat gebeurt vandaag zelden.

Meestal hebben wij te maken met mensen die iets in hun leven zoeken, die het licht in hun leven missen.

Deze hedendaagse magiërs verwachten van een kerk, en dat betekent concreet van een parochie, geen vorming in theologie of een perfecte leer en dogma. Zulke hedendaagse magiërs verwachten vooral dat zij op onze bijeenkomsten dat kunnen ervaren wat zij missen.

In onze hoog individualiseerde maatschappij zoeken zij vooral naar gemeenschap, een gemeenschap waar mensen voor elkaar zorgen en vooral een gemeenschap waar men elkaar kent.

Kan onze parochie zo’n gemeenschap zijn?

Zulke hedendaagse magiërs zoeken naar authentieke en inspirerende leiders. Wij verwachten in februari hier in Gent een nieuwe Bisschop. Kan deze nieuwe Bisschop zo´n inspirerende figuur zijn of is hij vooral een ambtenaar in een instituut?

De hedendaagse magiërs moeten precies zo open zijn voor het nieuwe als de magiërs bij Jezus.

Ik geloof niet dat de bijbelse magiërs een gewoon huis van een arme familie verwachten. Hun eerste verwachting was dan ook dit gebeurde in het prachtige paleis van Herodes. Is hij de nieuwe koning? Maar bij al zijn pracht werd snel duidelijk dat Herodes niet het nieuwe licht van hun leven kon zijn. Tot verrassing van de magiërs is de goddelijke waarheid, Gods Zoon, het licht van hun leven bij een eenvoudige familie in de kleine stad Bethlehem te vinden.

Dat is dan ook de moraal van dit verhaal: De magiërs leren ons dat het licht voor onze ziel, God zelf is, en soms op plaatsen te vinden is, waar wij het niet verwachten.

 

De kerstmiscode

In deze unieke nacht
Geen van deze wonderen die uniek zijn in het heelal;IMG_2437
een kind onder kinderen in een kribbe, in een stal;
geen van de verhalen die in het nieuws te zien zijn;
een nacht onder nachten waar de aarde vreedzaam is.
In deze unieke nacht wordt de oorlog niet verklaard
daar wordt geen enkele mens gekwetst .

refrein:
In deze unieke nacht schrijft een ster bijna onbemerkt
in het hemels gezicht een nieuwe hoop.

2. Geen van deze woorden zonder zin en eerlijkheid;
een naam onder namen die waar is en waar blijft.
Geen van de cadeaus wiens waarde afhankelijk is van geld;
het leven van één mens in wie de liefde nieuw begint.
In deze unieke nacht blijft de leugen ongestraft
maar belangrijk, dat is ze niet.

Tekst NL: pater Andreas Krahnen T+M: Gregor Linssen 1994

Preek Kerstmis effata nachtmis 24 december 2019

 1. Messias?

Het was een opmerking in een preekgesprek die mij aan het denken bracht: “Als de Joden Jezus niet als Messias accepteren dan wachten ze dus nog altijd op de Messias.” Ik zei: “Dat klopt.”

En onmiddellijk schoot het mij te binnen: “En voor jou? Is Jezus nu je Messias of is hij niets anders dan een historische persoonlijkheid die 2000 jaar geleden de stichter van het christendom was maar eigenlijk vandaag geen directe invloed op je leven heeft?”

Wie is deze Jezus voor mij? Dat is de vraag die mij op Kerstmis 2019 bezighoudt.

 1. Wat betekent Messias?

Wat betekent Messias eigenlijk? ‘Messias’ betekent ‘gezalfde’. Bij de Joden is zalving een teken van goddelijke uitverkorene. Aan de Joden is een bijzondere Messias beloofd, geroepen om een rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Christenen geloven dat de beloofde Messias daadwerkelijk is verschenen in de persoon van Jezus van Nazareth. Deze Messias zal ons redden uit al onze noden.

Mijn eerste spontane reactie: Eigenlijk wil ik niet gered worden en ik denk dat ik hier in België en Europa ook in een vredevolle maatschappij leef al is deze maatschappij natuurlijk niet perfect. Ik vind het hier in Gent prachtig. Mijn thuis is de Clemenspoort. Ik woon in het Clemenshuis. Ik heb nog nooit in mijn leven zo´n prachtige woning gehad. In effata kan ik in een koor zingen, ook al verhindert mijn werk in de parochie dat ik meer naar effata kan komen. En ja, mijn werk…Ik hou van mijn werk in de parochies van Sint-Amandsberg, ook al is het niet altijd gemakkelijk.

Al bij al is het leven hier prachtig. Ik moet van niets gered worden. Ik wil dat alles blijft zoals het is.

 1. Is dat alles?

Dan schrik ik van mijzelf. Heb ik dat werkelijk gezegd? Ben ik nu een van die mensen geworden die denken: Eigenlijk heb ik alles bereikt. Het kan niet beter worden. Er was een tijd in mijn leven dat ik van zulke mensen dacht: Die ontwikkelen zich niet meer. Zij zijn versteend zoals een fossiel of als mensen die in hun comfortzone leven.

En ik begin te begrijpen wat de Messias, wat Kerstmis voor mij kan betekenen. Jezus opent de weg naar de Vader. Hij nodigt ons uit met hem deze weg te gaan.

De uiteindelijke heimat, onze thuis is niet hier op aarde. Wij zijn op een pelgrimstocht naar God zelf.

 1. De kerstmiscode

De sleutel daartoe is Kerstmis. Het is zoals bij een computerprogramma dat je koopt. Je moet eerst een code ingeven, anders heb je het programma op je computer geïnstalleerd maar werkt het niet.

Dat kan ook met het geloof gebeuren. Je kan theologie studeren, dagelijks in de Bijbel lezen, zondags naar de mis gaan en een goed mens zijn die andere mensen helpt…Als je de code niet geïnstalleerd hebt, ben je niet op weg met Jezus.

Wat is nu de kerstmiscode?

Jezus is het woord van God dat op deze aarde is gekomen. Hij is God zelf. Dat is het belangrijkste. God kiest niet de weg van de macht. Hij komt niet met een groot bevrijdingsleger. Hij lost niet onze problemen op.

God kiest de weg van de zaadkorrel. Een kleine zaadkorrel in de aarde gelegd, kan uitgroeien tot een grote boom. Een kleine baby, geboren in de armste en laagste plaats in de maatschappij zal de hele wereld veranderen.

In deze unieke nacht verklaart God niet de oorlog. Hij straft niet zonde of leugens.

God legt een kleine baby als een zaadkorrel in onze aarde, een zaadkorrel die uitgroeit tot een visioen van zijn Koninkrijk hier op aarde, een hoop voor de wereld.

Het is nog altijd mogelijk om deze kerstcode niet in mij te activeren maar als ik deze kerstcode activeer dan zal het mij veranderen, dan zal ik een stuk verder geraken op mijn pelgrimstocht naar God.

Wat dat voor mij zal betekenen? Ik weet het niet. Ik weet niet wat het programma van God met mijn leven zal doen maar zolang ik op weg ben naar hem, zal ik dat aanvaarden. Amen.

De kerstmiscode

PPP Liedtekst met engel

Preek Kerstmis effata nachtmis 24 december 2019

 1. Messias?

Het was een opmerking in een preekgesprek die mij aan het denken bracht: “Als de Joden Jezus niet als Messias accepteren dan wachten ze dus nog altijd op de Messias.” Ik zei: “Dat klopt.”

En onmiddellijk schoot het mij te binnen: “En voor jou? Is Jezus nu je Messias of is hij niets anders dan een historische persoonlijkheid die 2000 jaar geleden de stichter van het christendom was maar eigenlijk vandaag geen directe invloed op je leven heeft?”

Wie is deze Jezus voor mij? Dat is de vraag die mij op Kerstmis 2019 bezighoudt.

 1. Wat betekent Messias?

Wat betekent Messias eigenlijk? ‘Messias’ betekent ‘gezalfde’. Bij de Joden is zalving een teken van goddelijke uitverkorene. Aan de Joden is een bijzondere Messias beloofd, geroepen om een rijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. Christenen geloven dat de beloofde Messias daadwerkelijk is verschenen in de persoon van Jezus van Nazareth. Deze Messias zal ons redden uit al onze noden.

Mijn eerste spontane reactie: Eigenlijk wil ik niet gered worden en ik denk dat ik hier in België en Europa ook in een vredevolle maatschappij leef al is deze maatschappij natuurlijk niet perfect. Ik vind het hier in Gent prachtig. Mijn thuis is de Clemenspoort. Ik woon in het Clemenshuis. Ik heb nog nooit in mijn leven zo´n prachtige woning gehad. In effata kan ik in een koor zingen, ook al verhindert mijn werk in de parochie dat ik meer naar effata kan komen. En ja, mijn werk…Ik hou van mijn werk in de parochies van Sint-Amandsberg, ook al is het niet altijd gemakkelijk.

Al bij al is het leven hier prachtig. Ik moet van niets gered worden. Ik wil dat alles blijft zoals het is.

 1. Is dat alles?

Dan schrik ik van mijzelf. Heb ik dat werkelijk gezegd? Ben ik nu een van die mensen geworden die denken: Eigenlijk heb ik alles bereikt. Het kan niet beter worden. Er was een tijd in mijn leven dat ik van zulke mensen dacht: Die ontwikkelen zich niet meer. Zij zijn versteend zoals een fossiel of als mensen die in hun comfortzone leven.

En ik begin te begrijpen wat de Messias, wat Kerstmis voor mij kan betekenen. Jezus opent de weg naar de Vader. Hij nodigt ons uit met hem deze weg te gaan.

De uiteindelijke heimat, onze thuis is niet hier op aarde. Wij zijn op een pelgrimstocht naar God zelf.

 1. De kerstmiscode

De sleutel daartoe is Kerstmis. Het is zoals bij een computerprogramma dat je koopt. Je moet eerst een code ingeven, anders heb je het programma op je computer geïnstalleerd maar werkt het niet.

Dat kan ook met het geloof gebeuren. Je kan theologie studeren, dagelijks in de Bijbel lezen, zondags naar de mis gaan en een goed mens zijn die andere mensen helpt…Als je de code niet geïnstalleerd hebt, ben je niet op weg met Jezus.

Wat is nu de kerstmiscode?

Jezus is het woord van God dat op deze aarde is gekomen. Hij is God zelf. Dat is het belangrijkste. God kiest niet de weg van de macht. Hij komt niet met een groot bevrijdingsleger. Hij lost niet onze problemen op.

God kiest de weg van de zaadkorrel. Een kleine zaadkorrel in de aarde gelegd, kan uitgroeien tot een grote boom. Een kleine baby, geboren in de armste en laagste plaats in de maatschappij zal de hele wereld veranderen.

In deze unieke nacht verklaart God niet de oorlog. Hij straft niet zonde of leugens.

God legt een kleine baby als een zaadkorrel in onze aarde, een zaadkorrel die uitgroeit tot een visioen van zijn Koninkrijk hier op aarde, een hoop voor de wereld.

Het is nog altijd mogelijk om deze kerstcode niet in mij te activeren maar als ik deze kerstcode activeer dan zal het mij veranderen, dan zal ik een stuk verder geraken op mijn pelgrimstocht naar God.

Wat dat voor mij zal betekenen? Ik weet het niet. Ik weet niet wat het programma van God met mijn leven zal doen maar zolang ik op weg ben naar hem, zal ik dat aanvaarden. Amen.